Trường THCS Minh Tân chào các bạn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (3 bài)

LICH SU GIAO DUC XA MINH TAN

Lời nói đầu Hội đồng giáo dục xẫ Minh Tân trân trọng giới thiệu cuốn sách “Lịch sử xây dựng phát triển giáo dục xã Minh Tân” thời kỳ 1945 – 2008 Trong suốt 64 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp giáo dục của nước ta nói chung, sự nghiệp giáo dục của xã Minh...

BÀI GIẢNG  (1 bài)

TƯ LIỆU  (0 bài)

GIÁO ÁN  (0 bài)

ĐỀ THI  (1 bài)

Thành viên tích cực

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu